JAK PRACUJĘ - Psychoterapia Dorota Podgórska

Przejdź do treści

Menu główne:

W prowadzonej przeze mnie psychoterapii odwołuję się do teorii i myślenia gestaltowskiego, behawioralnego, oraz koncepcji związanych z pracą z ciałem. Korzystam zarówno z dorobku tych podejść, jak i z technik używanych w tych szkołach terapeutycznych.

 W pracy terapeutycznej zwracam uwagę na to, aby dostosować metody i techniki pracy do problemu, z którym przychodzisz oraz do wspólnie ustalonych celów terapii.
W zależności od potrzeb mogę zaproponować Ci psychoterapię indywidualną, małżeńską, par. Może to być terapia krótkoterminowa skupiająca się przede wszystkim na rozwiązaniu konkretnego problemu lub długoterminowa, sięgająca głębiej, obejmująca większy obszar Twojego życia i Twoich spraw.

 W trakcie terapii mogę służyć Ci pomocą w poszukiwaniu przyczyn Twoich trudności, problemów i cierpienia. To terapia polegająca głównie na odkrywaniu, przeżywaniu i integrowaniu doświadczeń związanych z Twoją biografią. Przedmiotem pracy jest z jednej strony analiza ważnych wydarzeń biograficznych oraz relacji z ważnymi osobami szczególnie w okresie dzieciństwa a z drugiej analiza relacji terapeutycznej.

 Mogę również pomagać Ci w osiąganiu konkretnych celów jakie sobie stawiasz oraz w znajdowaniu bardziej satysfakcjonujących stron życia. Możemy podjąć współpracę w poszukiwaniu i rozwijaniu Twoich możliwości i zasobów, abyś mógł/a lepiej radzić sobie z nowymi wyzwaniami. Ten rodzaj pracy terapeutycznej może ci pomóc w znalezieniu unikalnych, indywidualnych rozwiązań.
W moim rozumieniu psychoterapia to proces, w którym razem tworzymy program leczenia i zmiany. Rozmowa terapeutyczna i kontakt (wzajemna relacja) są podłożem tej zmiany. Dlatego w terapii ważna jest atmosfera zaufania, otwartości i akceptacji. W takich warunkach człowiek może zmierzyć się ze swoimi problemami i lękami, może się poznawać i rozwijać i nie czuć się przy tym osamotnionym.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego