GESTALT

Terapia Gestalt to sposób prowadzenia terapii  oparty na dialogu między terapeutą a Pacjentem.Terapia Gestalt pomaga w nawiązaniu kontaktu z własnymi emocjami i poprzez szukanie przyczyn ich pojawienia się – dociera do sedna własnych problemów. Skupiając się na „tu i teraz”, zagłębia się w przeszłość na ile to konieczne w odkryciu i „przepracowaniu” traum i zranień, mających wpływ na mechanizmy zachowań w teraźniejszości.
Psycholog, psychoterapeuta stosujący terapię Gestalt pomaga w rozumieniu tych doświadczeń życiowych, które spowodowały ból, cierpienie, dyskomfort – pomaga w poszukiwaniu własnej drogi, prowadzi do samodzielności i odwagi w podejmowaniu decyzji.
Celem terapii Gestalt jest pomoc w odkryciu autentycznych pragnień, emocji i potrzeb pacjenta, pomoc w budowie własnego, autonomicznego systemu wartości i stworzenie warunków do integracji osobowości.
Pozytywnym efektem terapeutycznym są zmiany sposobu myślenia, uczenie się zdrowych zachowań, zmiany w relacjach z ludźmi, poczucie poprawy jakości życia. Człowiek rozwija umiejętności zaspakajania swoich potrzeb, uczy się odpowiedzialności za swoje wybory i działania.
Posiadam również wieloletnie doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy i osobami współuzależnionymi.
Na przełomie 2015/2016 roku  pracowałam również z Polonią w Kanadzie.

ADRES

64-920 Pila,
ul. Kr. Jadwigi 23/56

TELEFON

503-107-388

E-MAIL

dpodgorska@poczta.onet.pl

SKYPE

DorotaPodgorskaTerapia