psychoterapia Piła

Psychoterapia jest to jedna z metod leczenia nieprawidłowości, schorzeń i zaburzeń dotyczących ludzkiej psychiki. Stosuje się różne rodzaje i metody psychoterapii, które uzależnione są od rodzaju problemu i jego stopnia nasilenia. Najpopularniejsze metody to terapia psychodynamiczna, humanistyczna, systemowa, poznawczo-behawioralna, psychoterapia Gestalt czy terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Wszystkie metody łączy wspólny element, jakim jest bezpośredni kontakt psychoterapeuty z pacjentem. Psychoterapia nie jest tylko metodą leczenia zaburzeń psychiki. Stosuje się ją również do „ulepszania” natury psychicznej i zwiększania potencjału osobowościowego. Psychoterapia potrafi wpłynąć na zmianę postawy i poprawić zdolności radzenia sobie z niektórymi emocjami. Jedną z najlepszych psychoterapii w Pile jest terapia w Gabinecie Psychoterapii Doroty Podgórskiej, z jej ofertą można zapoznać się pod linkiem pila-terapia.pl.
Psychologowie nazywają psychoterapię „podróżą w głąb człowieka”. Tę podróż odbywa pacjent, terapeuta jest tylko pewnego rodzaju przewodnikiem, który również dba o bezpieczeństwo „podróżującego”.

Terapia psychologiczna w Pile skierowana jest do osób przeżywających problemy natury emocjonalnej i społecznej. Uczestnictwo w takiej terapii skierowane jest na poprawę funkcjonowania zaburzonych obszarów takich jak:

 • brak umiejętności kontroli swojego zachowania przy doświadczaniu silnych emocji,
 • komunikowaniem o tym, co czujemy,
 • kryzysy rozwojowe, wychowawcze, edukacyjne,
 • kryzysy w relacjach międzyludzkich (małżeńskie, rodzinne, rówieśnicze itp.),
 • lęk, smutek, depresja, strach,
 • niskie poczucie własnej wartości, brak wiary we własne siły, problemy z samoakceptacją,
 • obniżony nastrój,
 • postawa opozycyjno-buntownicza,
 • problem z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego i prowadzeniem rozmowy.
 • problem z przyjmowaniem i reagowaniem na krytykę,
 • trudności w nauce szkolnej,
 • trudności z właściwym rozumieniem, nazywaniem i wyrażaniem przeżywanych emocji,
 • wycofanie, nieśmiałość,
 • występowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych,

 

W celu uzyskania skutecznych efektów terapeutycznych, należy we właściwy sposób dobrać rodzaj prowadzonej terapii psychologicznej. W Poradni psychoterapii w Pile prowadzone są różne formy oddziaływań psychologicznych:

 • terapia psychologiczna małżeńska – jest adresowana do wszystkich małżeństw i par przeżywających kryzysy i trudności w swoich relacjach,
 • terapia psychologiczna ogólna – dotyczy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w tym obszarze, który wymaga pracy. Jest ona dedykowana dla wszystkich, którzy czują, że nie mogą poradzić sobie ze sferą emocjonalną lub społeczną. W naszej poradni prowadzimy terapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • terapia psychologiczna rodzinna – skierowana dla rodzin, która traktowana jest, jako system wymagający wsparcia w celu poprawy funkcjonowania wszystkich członków rodziny.

Podsumujmy psychoterapia jest dla osób z różnymi zaburzeniami i problemami psychicznymi, a terapeuci najczęściej są osobami zdrowymi psychicznie, więc nie mogą z niej w żaden sposób skorzystać. Psychoterapia sprzyja koncentrowaniu się uczestników na własnych przeżyciach i doznaniach, a terapeuta powinien być skupiony i zogniskowany na procesach psychicznych i zachowaniach pacjenta w procesie psychoterapii.

ADRES

64-920 Pila,
ul. Kr. Jadwigi 23/56

TELEFON

503-107-388

E-MAIL

dpodgorska@poczta.onet.pl

SKYPE

DorotaPodgorskaTerapia