psycholog Piła

Psycholog jest osobą prowadzącą badania naukowe w zakresie zachowań ludzkich na podstawie jednostek oraz grup społecznych.

Osoba zajmująca się psychologią analizuje pozyskane dane w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie oraz konstruuje nowe teorie, lub wzbogaca teorie już istniejące o dodatkowe informacje i przykłady.

Psychologia jako nauka ma pomóc w zrozumieniu otaczającego nas świata, z naciskiem na zjawiska międzyludzkie i funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie.

Psycholog Piła wielokrotnie angażuje się w proces doradztwa zawodowego i personalnego, prowadzi zajęcia terapeutyczne, czy szkolenia dla pracowników oświatowych.

Psycholog z Piły udzielając porady jednocześnie diagnozuje, ocenia i pomaga w rozwiązaniu trudności przystosowawczych, takich jak radzenie sobie ze stresem życia codziennego. Porada skupia się na wzmacnianiu mocnych stron osoby, usuwaniu przeszkód na drodze jej rozwoju oraz udzieleniu wsparcia. Jak widać, pole działań psychologa jest bardzo szerokie, dlatego taka powinna też być jego wiedza.

Obecnie coraz więcej osób korzysta z pomocy i porad psychologa. Jeszcze kilkanaście lat temu mógł być to powód do wstydu, jednak obecnie nie jest to nic źle postrzeganego.

Wzrosła świadomość społeczeństwa dotycząca pracy psychologów. Poradnictwo psychologiczne opiera się bardziej na tradycji edukacji i doradztwa zawodowego niż na modelu medycznym. Z tego też względu o osobach korzystających z porady częściej mówi się jako o klientach, a nie pacjentach.

Psycholog z Piły przede wszystkim pomaga ludziom, którzy borykają się z jakimiś problemami powstałymi np. w wyniku pewnych traum takich jak ciężkie dzieciństwo, utrata dziecka, śmierć bliskiej osoby, samotność, brak wiary w siebie, trudności w zaakceptowaniu siebie.

Często w gabinetach psychologicznych odbywają się sesje dla par bądź całych rodzin. Psycholog pomaga też ludziom z uzależnieniami. Psychologowie przeprowadzają także testy, które mają na celu dokonanie pomiarów psychicznych.

Do ich zadań należy później analiza wyników tych testów. Psychologowie są bardzo potrzebni w szkołach i ośrodkach wychowawczych, gdzie pomagają nie tylko uczniom, ale także przeprowadzają szkolenia dla nauczycieli.

ADRES

64-920 Pila,
ul. Kr. Jadwigi 23/56

TELEFON

503-107-388

E-MAIL

dpodgorska@poczta.onet.pl

SKYPE

DorotaPodgorskaTerapia